ชื่อ - นามสกุล :นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
ที่อยู่ :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
Telephone :029221612
Email :pamaiautid9@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1